Author Archives: admin

Video 2 Vệ Sinh Sóc Trăng

Được thành lập từ năm 2018, là một trong những công ty chuyên cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp tại Hải Phòng, Làm sạch Văn Minh luôn tiên phong trong việc ứng dụng các công nghệ, giải pháp mới nhất trong lĩnh vực vệ sinh công nghiệp. Với việc áp dụng tiêu chuẩn […]

Video 1 Vệ Sinh Sóc Trăng

Được thành lập từ năm 2018, là một trong những công ty chuyên cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp tại Hải Phòng, Làm sạch Văn Minh luôn tiên phong trong việc ứng dụng các công nghệ, giải pháp mới nhất trong lĩnh vực vệ sinh công nghiệp. Với việc áp dụng tiêu chuẩn […]

Giúp Việc Nhà, Tạp Vụ Tại Sóc Trăng

Bạn đang cần tìm Người giúp việc nhà Sóc Trăng ? Hay bạn đang gặp một trong các vấn đề sau đây: Bạn đã có quá nhiều công việc ở cơ quan, ngoài xã hội. Vậy nên, bạn muốn thuê dịch vụ làm theo giờ để giúp bạn xử lý hết những công việc nhà không tên? […]